Prodoxidae
Psychidae
Tineidae
Autostichidae
Oecophoridae
Depressariidae
Cosmopterigidae
Gelechiidae
Coleophoridae
Scythrididae
Blastobasidae
Momphidae
Plutellidae
Argyresthiidae
Yponomeutidae
Cossidae

Tortricidae
  Olethreutinae
 
  Olethreutini
  Enarmoniini
  Eucosmini
  Grapholitini
  Tortricinae
 
  Tortricini
  Cochylini
  Archipini
  Sparganothini

Limacodidae

Pterophoridae (plume moths)

Epiplemidae (no representatives)

Mimallonidae (no representatives)

Apatelodidae (no representatives)
Crambidae
  Scopariinae
  Glaphyriinae
  Acentropinae
  Pyraustinae
  Spilomelinae
  Schoenobiinae
  Crambinae
 
  Crambini
  Prionapterygini, Argyriini, Haimbachiini

Pyralidae
  Pyralinae
  Chrysauginae
  Epipaschiinae
  Gallerinae
  Phycitinae

Geometridae
  Ennominae
 
  Cassymini
  Macariini
  Boarmiini
  Melanolophiini
  Bistonini
  Baptinini
  Caberini
  Angeronini
  Azelinini
  Nacophorini
  Campaeini
  Ennomini
  Lithinini
  Anagogini
  Ourapterygini
  Geometrinae (emeralds)
  Sterrhinae (waves)
  Larentiinae (carpets)
Drepanidae
  Thyatirinae
  Drepaninae

Lasiocampidae

Saturnidae (giant silk moths)

Sphingidae (sphinx moths)
  Sphinginae
  Macroglossinae

Notodontidae
  Pygaerinae
  Notodontinae
  Phalerinae
  Heterocampinae
  Nystalienae

Erebidae  
  Lymantriinae
  Arctiinae
  Herminiinae
  Pangraptinae
  Hypeninae
  Rivulinae
  Scoliopteryginae
  Hypenodinae
Boletobiinae
  Eublemminae
  Phytometrinae
 
  Erebinae
 
  Catocalini
  Melipotini
  Euclidiini
  Omopterini
   
  Eulepidotinae
 
   

   
   
Euteliidae

Nolidae
 
Noctuidae  
  Plusiinae
  Eustrotiinae
  Acontiinae
  Dilobinae
  Balsinae
  Acronictinae (dagger moths)
  Cuculliinae
  Amphipyrinae
 
  Amphipyrini
  Stiriini
  Oncocnemidinae
  Agaristinae
  Condicinae
  Heliothinae
  Eriopinae
  Noctuinae
 
  Pseudeustrotiini
  Phosphilini
  Prodeniini
Elaphriini
  Caradrinini
  Dypterygiini
  Actinotiini
  Phlogophorini
  Apameini
  Arzamini
  Xylenini
Orthosiini
  Tholerini
  Hadenini
  Leucaniini
  Eriopygini
  Agrotina
  Noctuina
   

  

Annotated List