Metalmarks
Little Metalmark
Kissimmee Prairie Preserve, Okeechobee co. FL, 4/27/12

Little Metalmark
Kissimmee Prairie Preserve, Okeechobee co. FL, 4/27/12

Northern Metalmark
Sand Road, Litchfield co. CT, 7/16/06

Northern Metalmark
Sand Road, Litchfield co. CT, 7/16/06

Mormon Metalmark
Santa Catalina Mountains, Pima. AZ, 9/10/12

Palmer's Metalmark
Patagonia-Sonoita Creek, Santa Cruz co. AZ, 9/5/12

Rounded Metalmark
Santa Ana National Wildlife Refuge, Hidalgo co. TX,10/19/04

Fatal Metalmark
National Butterfly Center, Hidalgo co. TX, 10/31/10

Mormon Metalmark
Santa Catalina Mountains, Pima co. AZ, 9/10/12

Zela Metalmark
Madera Canyon, Pima. AZ, 8/9/13

Ares Metalmark
Parker Canyon, Cochise. AZ, 9/8/12

Red-bordered Metalmark
Laguna Atascosa NWR, Cameron co. TX, 11/4/10

Red-bordered Pixie
National Butterfly Center, Hidalgo co. TX, 10/29/10


Red-bordered Pixie
National Butterfly Center, Hidalgo co. TX, 10/31/10


Blue Metalmark
Laguna Atascosa NWR, Cameron co. TX, 11/4/10


Blue Metalmark
Laguna Atascosa NWR, Cameron co. TX, 11/4/10